Home Contact Lid Worden

Lid Worden

Aanmelden

CV De Boemelaars is een leuke en enthousiaste groep Carnavalisten. Het is een nieuwe vereniging die op 30-08-2010 hun oprichting hadden. Voelt u zich tot deze groep aangetrokken, schroom dan niet om lid te worden. Ook is het mogelijk om Sponsor, Sponsorlid of Donateur te worden. Kostenoverzicht:

Kaderleden:          € 20,00

Leden:                   € 20,00

Aspirant-leden:   € 10,00 (t/m 18jaar)

Sponsorlid:           € 20,00 (eerste jaar inclusief draagmedaille en cijfer 1 zie hoofdstuk Sponsoren)

Sponsoren:           minimaal de jaarbijdrage van € 20,00 of veelvoud hiervan.

Donateurs:           minimaal de jaarbijdrage van € 20,00 of veelvoud hiervan.

Bankrekening:     Rabobank NL50RABO0147938996 t.n.v. CV De Boemelaars.

Voor elk soort lidmaatschap graag een apart formulier indienen.

Soort Lid(u kunt meerdere selecteren met CTRL):

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboorte datum:

E-mail:

Telefoon:

SPONSOR LID

Een nieuwe vereniging heeft, vooral in het begin wanneer de oprichting een feit is, geldelijke middelen nodig om het doel welke zij nastreven te verwezenlijken.

Natuurlijk zijn er de inkomsten van de Leden, de advertenties in ons nieuwsblad De Boemelaar en gelden van onze sponsors. Toch zal naast deze inkomsten nog extra geld nodig zijn om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

CV De Boemelaars kent verschillende leden, ere leden, het kaderlid, gewoon lid en aspirant lid. Hieraan is een nieuw lid toegevoegd het: SPONSOR LID

Sponsorlid kan iedereen worden, zij steunen de vereniging door elk jaar € 20,00 over te maken. Hiervoor krijgen zij bij deelname voor de eerste keer een prachtige draaginsigne van het logo van De Boemelaars.

Het eerste jaar dat wordt deelgenomen komt het cijfer 1 op het draaglint. Het tweede jaar wordt cijfer 1 Ingeleverd en tegen betaling van € 20,00 krijgt u het cijfer 2. Dit gaat zo door tot cijfer 4. In het 5e jaar van deelname wordt het cijfer 4 vervangen door een bronzen ster. Het 6e jaar heeft u dus de ster plus cijfer 1 enz. In het tiende jaar krijgt u de zilveren ster en in het 15e jaar de gouden.

Wij proberen als bestuur niet alleen voor onze leden, maar voor een ieder die het Zevenaarse karnaval een goed hart toedraagt, iets te organiseren. Zo denken wij aan het organiseren van een Dart toernooi een rommelmarkt en niet te vergeten het Liemers Schlager Festival. Het geld dat via onze sponsorleden binnen komt zal gebruikt worden als aanvulling op de kosten van bijvoorbeeld kleding voor Raad van Elf, kleding voor Dansgarde, decorbouw en wagenbouw.

Het sponsor lidmaatschap staat los van elk ander lidmaatschap en is bedoeld Voor vrijwillige sponsoring ten bate van de Karnaval vereniging CV De Boemelaars Zevenaar.

Informatie is te verkrijgen bij Linda Vleeming of bij een van de bestuursleden.